ambulance bed bolt briefcase calendar chain chevron-left chevron-right clock-o commenting-o commenting comments diamond envelope-o envelope facebook feed flask globe group heart-o heart heartbeat hospital-o instagram leaf map-marker medkit phone quote-left quote-right skype star-o star tint trophy twitter user-md user youtube

Ewa Kucharska

mgr fizjoterapii


Ewa Kucharska

Wykształcenie

mgr fizjoterapii - Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie.

Podyplomowe studia - “Wczesna interwencja - pomoc dziecku i rodzinie” na APS w Warszawie

Kursy i szkolenia

2018 IV Konferencja Terapeutów Manualnych wg standardów IFOMPT - NOMPT PL (Katowice).
2015 Szkolenie “Znaczenie zaopatrzenia ortopedycznego w terapii Pacjentów z dysfunkcjami układu nerwowo-mieśniowego.
(Organizator: Centrum Małego Dziecka firma Vigo)
2014 The Test of Infant Motor Performace ( TIMP ) From Research To Practice.
(Prowadzący: Instruktor Thubi Kolobe, PT, PhD)
2013 Warsztaty doszkalające Zaburzenia przetwarzania bodźców sensorycznych u dzieci urodzonych przed czasem – krótko i długofalowe konsekwencje przedwczesnego porodu”.
(Prowadzący: prowadzący mgr Liliana Klimont)
2013 Warsztaty Przegląd technik dla tkanek miękkich wykorzystywanych w pracy z dziećmi.
(Prowadzący: mgr Łukasz Czubaszewski)
2012 „Black Whitne and Grey” warsztaty z zakresu terapii SI.
(Prowadzący: Bhu Venkatesan, M.O.Th.)
2012 Medical Taping Concept in Pediatrics.
2011-2012 The Basic and Advanced course: Multidysciplinary treatment of children with CP, functional strength training and ortotics.
2011 Zastosowanie metody SI w stymulacji rozwoju mowy dzieci z uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego OUN.
2009 Podstawowe zagadnienia terapii i edukacji dzieci z autyzmem. Fundacja Synapsis.
2009 Proces zmiany w pracy z rodzicami dzieci niepełnosprawnych - Centrum PSR.
(Prowadzący: mgr Tomasz Świtek)
2009 Jak konstruować program pracy i jak pokonywać trudności w terapii dzieci wielorako niepełnosprawnych.
(Prowadzący: Jacek Kielin)
2007 Integracja odruchów dynamicznych i posturalnych z całościowym systemem ruchu ciała - Instytut S. Masgutowej.
2006 Jak pracować z dzieckiem autystycznym? Od nawiązania kontaktu do wyboru skutecznej drogi terapeutycznej”.
(Prowadzący: A. Lemańska)
2004 Kurs NDT - Bobath baby.
(Prowadzący: instruktor Zofia Szwiling)
2004 Diagnoza i Terapia Integracji Sensorycznej wg. programu dr Jean Ayres.
(Prowadzący: mgr Małgorzata Karga, Mgr Liliana Klimont)
2001-2002 Kurs kwalifikacyjny w zakresie oligofrenopedagogiki.
2001 DKurs metody Halliwick A i B.
2000 Kurs podstawowy NDT – Bobath.
(Prowadzący: Neda Rotar, Zofia Szwiling)
1999 Kurs dla instruktorów rekreacji ruchowej ze specjalnością hipoterapii w Krakowie, Fundacja Hipoterapii.
1998 Wczesna neurokinezjologiczna terapia metodą odruchowej lokomocji wg Voighty. Fundacja „Promyk Słońca”.
(kierownik kursu dr Wojciech Kiebzak)
1997 Szkolenie nt. Ruchu Rozwijającego bazującego na pracy Weroniki Shernborne Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej Ministerstwa Edukacji Narodowej.
(Prowadzący: mgr Alicja Wilkołazka)