ambulance bed bolt briefcase calendar chain chevron-left chevron-right clock-o commenting-o commenting comments diamond envelope-o envelope facebook feed flask globe group heart-o heart heartbeat hospital-o instagram leaf map-marker medkit phone quote-left quote-right skype star-o star tint trophy twitter user-md user youtube

Psychoterapeuta

Psychoterapeuci

Magdalena Ryś
Magdalena Ryś

Psychoterapia jest to metoda leczenia problemów psychologicznych. Ma na celu usunięcie zaburzeń przeżywania i zachowania, wprowadzenie zmian w kierunku dalszego rozwoju człowieka i osiągnięcie przez niego ogólnie rozumianego zdrowia oraz dobrostanu psychicznego.
Dzięki psychoterapii pacjent uczy się nowych wzorców reagowania i zachowania, zdobywa nową wiedzę i nowe doświadczenia emocjonalne. Psychoterapia daje możliwość zrozumienia własnych przeżyć i uwolnienia się od nich, a także poznania przyczyn nieskuteczności własnych zachowań.

W naszym gabinecie psychoterapia prowadzona jest w nurcie psychodynamicznym. Psychoterapia psychodynamiczna to metoda terapii, która wywodzi się z założeń psychoanalizy Z. Freuda, teorii relacji z obiektem (m.in. M. Klein), psychologii ego czy psychologii self H. Kohuta. Podejście psychodynamiczne zakłada, iż rozumienie życia psychicznego wymaga refleksji nad nieświadomością.
Życiem człowieka sterują w dużej mierze wewnętrzne, nieuświadomione mechanizmy działania, ukryte potrzeby oraz nierozwiązane konflikty intrapsychiczne. Jednym z celów terapii jest dostarczanie rozumienia, które ma uwolnić pacjenta od objawów, przymusów, a także automatycznie wykonywanych zachowań. Podstawowym narzędziem psychoterapii psychodynamicznej jest dialog terapeutyczny.
Dynamika terapii polega na relacji pacjent – terapeuta. Pacjent jest zachęcany do swobodnego dzielenia się swoimi myślami, fantazjami i skojarzeniami. Terapeuta towarzyszy pacjentowi w rozwiązaniu nieświadomych konfliktów, przepracowaniu trudnych wątków z jego życia, zredukowaniu przymusu powtarzania dysfunkcyjnych strategii działania.

Współpraca oraz zaangażowanie pacjenta w proces leczenia są konieczne do osiągnięcia celu terapii.