ambulance bed bolt briefcase calendar chain chevron-left chevron-right clock-o commenting-o commenting comments diamond envelope-o envelope facebook feed flask globe group heart-o heart heartbeat hospital-o instagram leaf map-marker medkit phone quote-left quote-right skype star-o star tint trophy twitter user-md user youtube

Psycholog

Psycholog to przede wszystkim zawód zaufania publicznego. To osoba posiadająca odpowiednie kwalifikacje potwierdzone stosownymi dokumentami do wykonywania ww. zawodu. Psycholog z racji swojego profesjonalnego przygotowania dysponuje specjalistyczną wiedzą i technikami służącymi do opisywania, wyjaśniania, przewidywania, sterowania, a ponad wszystko do poprawy jakości ludzkiego życia.
Praca psychologa polega w głównej mierze na: diagnozowaniu psychologicznemu, opiniowaniu, orzekaniu, psychoterapii oraz na udzielaniu pomocy psychologicznej. Każdy proces poddany oddziaływaniu psychologicznemu można rozpatrywać z różnych punktów widzenia. Z tego względu wyodrębniamy psychologię ogólną i psychologię stosowaną.
Zakres psychologii stosowanej obejmuje liczne dziedziny życia publicznego, m.in.: oświatę (psychologia wychowawcza), medycynę (psychologia kliniczna, neuropsychologia, psychologia rozwoju człowieka, psychologia zdrowia), sport (psychologia sportu), sądownictwo (psychologia sądowa), ponadto: doradztwo personalne, psychologia pracy, psychologia reklamy, psychoterapia i in.

Metody działań psychologicznych dzielimy na: specyficzne (obserwacja, eksperyment i test) oraz niespecyficzne (wywiad, ankieta, kwestionariusz). Psycholog udziela pomocy psychologicznej w zależności od rozpoznanych potrzeb osoby zgłaszającej się po pomoc. A celem staje się poprawa sytuacji (stanu) osoby, która zgłasza się do psychologa.