ambulance bed bolt briefcase calendar chain chevron-left chevron-right clock-o commenting-o commenting comments diamond envelope-o envelope facebook feed flask globe group heart-o heart heartbeat hospital-o instagram leaf map-marker medkit phone quote-left quote-right skype star-o star tint trophy twitter user-md user youtube

Staw skokowy

Staw skokowy to staw, który przenosi największe obciążenia w ludzkim ciele. Można podzielić go na dwa stawy:

a) staw skokowy górny stanowi ruchome połączenie pomiędzy dystalnymi końcami kości piszczelowej i strzałkowej a bloczkiem kości skokowej. Odbywa się w nim ruch zgięcia podeszwowego stopy oraz zgięcia grzbietowego stopy.

b) staw skokowy dolny (staw podskokowy) jest połączeniem między kością skokową a kością piętową i łódkowatą. Więzadło skokowo-piętowe dzieli staw na część przednią i tylną.
- staw skokowy przedni jest zbudowany z wypukłej powierzchni stawowej kości skokowej oraz z kości łódkowatej, piętowej i więzadła piętowo-łódkowego
- staw skokowy tylny jest utworzony przez powierzchnię stawową piętową tylną kości skokowej oraz powierzchnię stawową skokową tylną kości piętowej W stawie skokowym dolnym odbywa się ruch odwracania i nawracania stopy.

W stawach skokowych dużą role stabilizacyjną spełniają więzadła oraz torebka stawowa i najczęściej uszkodzenie tych struktur anatomicznych powoduje dolegliwości bólowe w okolicy stawów skokowych. Z reguły do uszkodzenia dochodzi w wyniku urazu np. poprzez „złe” postawienie stopy lub nagle stąpnięcie na niestabilne podłoże.
W zależności od stopnia uszkodzenia torebki lub/i więzadeł oraz przemieszczenia się lub nie kości i innych elementów stawu względem siebie możemy mówić o różnego stopnia skręceniu albo zwichnięciu stawu skokowego.
Podczas diagnostyki objawów bólowych okolic stawów skokowych należy również uwzględnić bóle mogące promieniować z odcinka lędźwiowego kręgosłupa lub mięśni, które mogą być przeciążone

Niezależnie od przyczyn dolegliwości stawu skokowego konieczna jest wnikliwa analiza objawu poprzez badanie manualne poprzedzone wywiadem. Często proces terapeutyczny wymaga podejścia multidyscyplinarnego rozumianego przez współpracę specjalistów z różnych dziedzin
Jeżeli odczuwasz powyżej opisane objawy, masz wątpliwości, potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z nami.